Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

16/04/2019 10:10 343 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty – Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Nguời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn

Thay đổi nguời đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp được hiểu là việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cũ của công ty, của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh sang người đại diện theo pháp luật mới để đứng ra điều hành hoạt động và đại diện pháp lý cho công ty, cho doanh nghiệp.

Về điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp là cá nhân không thuộc các trường hợp cấm quản lý doanh nghiệp như cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước; người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty – Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật mới của công ty như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật mới của công ty như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật mới như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Ngoài những giấy tờ nêu trên thì khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp kèm theo mục lục hồ sơ, tờ khai thông tin người nộp hồ sơ và giấy ủy quyền đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty – Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty: Người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định của pháp luật bằng phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty được thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ đồng thời trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp.

– Xem xét hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cũng như các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thay đổi người đại diện của công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!