Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2019 10:10 784 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền đăng ký thành lập hộ kinh doanh – Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Về quyền đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi, có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, hộ gia đình quy định nêu trên chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc, cá nhân quy định nêu trên được quyền góp vốn hoặc mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh – Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm giy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh, kèm theo giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh là bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gm tên hộ kinh doanh; địa điểm hộ kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); ngành nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; tổng số lao động; họ tên, chữ ký, địa chỉ, số và ngày cấp thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập, của các cá nhân đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Hộ kinh doanh nộp một bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký. Hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của hộ kinh doanh.

3. Trình tự đăng ký thành lập hộ kinh doanh – Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình có nhu cầu đăng ký thành lập hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hiện nay là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu có đủ các điều kiện như ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh, tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định của pháp luật, người đăng ký thành lập hộ kinh doanh nộp đầy đủ lệ phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Nếu sau ba ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thi người đăng ký thành lập hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại tố cáo

Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thành lập hộ kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 9 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!