Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/04/2019 10:10 804 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về thay đổi địa chỉ công ty – Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của công ty, của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp được hiểu là việc thay đổi từ địa điểm liên lạc cũ của công ty, của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh sang địa điểm liên lạc mới trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, bao gồm:

– Thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp trong cùng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ nhưng không cần làm thủ tục đăng ký thay đổi mẫu dấu và chuyển hồ sơ thuế từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

– Thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp từ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh này sang quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh khác: Công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ, đăng ký thay đổi mẫu dấu và chuyển hồ sơ thuế từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

– Thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp từ tình, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác: Công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ, đăng ký thay đổi mẫu dấu và chuyển hồ sơ thuế từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới.

2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty – Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về trụ sở chính của công ty, của doanh nghiệp)

– Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty, quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp danh gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ công ty, quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ công ty.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ công ty, quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ công ty.

Ngoài những giấy tờ nêu trên thì khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp phải nộp kèm theo mục lục hồ sơ, tờ khai thông tin người nộp hồ sơ và giấy ủy quyền đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

3. Trình tự thay đổi địa chỉ công ty – Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bằng phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp được thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ đồng thời trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp.

– Xem xét hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cũng như các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thay đổi địa chỉ công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!