Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/04/2019 10:10 398 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về thay đổi ngành nghề kinh doanh – Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Ngành nghề kinh doanh của công ty hoặc của doanh nghiệp là ngành nghề được xác lập theo mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển của công ty hoặc của doanh nghiệp, do chủ sở hữu quy định và giao cho doanh nghiệp thực hiện trong quá trình thành lập và hoạt động của công ty hoặc của doanh nghiệp. 

Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Thay đổi ngành nghề kinh doanh được hiểu là việc thay đổi ngành nghề kinh doanh cũ của công ty, của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh sang ngành nghề kinh doanh mới trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì ngành nghề kinh doanh đăng ký thay đổi là ngành nghề kinh doanh cấp bốn trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký thay đổi không nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

Nếu công ty, doanh nghiệp muốn đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn thì lựa chọn ngành nghề kinh doanh cấp bốn trước sau đó ghi ngành nghề kinh doanh chi tiết ngay dưới ngành nghề kinh doanh cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành nghề kinh doanh chi tiết phù hợp với ngành nghề kinh doanh cấp bốn đã chọn.

2. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh – Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh)

– Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Ngoài những giấy tờ nêu trên thì khi làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh phải nộp kèm theo mục lục hồ sơ, tờ khai thông tin người nộp hồ sơ và giấy ủy quyền đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

3. Trình tự thay đổi ngành nghề kinh doanh – Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh: Người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật bằng phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh được thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ đồng thời trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp.

– Xem xét hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cũng như các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!