Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

12/04/2019 10:10 291 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về thành lập văn phòng đại diện – Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Văn phòng đại diện được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó của doanh nghiệp. Văn phòng đại diện là bộ phận không thể tách rời trong hoạt động của doanh nghiệp và chỉ có chức năng thay mặt doanh nghiệp về mặt hành chính.

Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp cũng có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh mang tính chất sinh lời cũng như không có quyền thay mặt và nhân danh doanh nghiệp ký kết hợp đồng riêng, doanh nghiệp phải chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện nên việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập thêm đơn vị phụ thuộc nhằm thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin của doanh nghiệp hay hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng và đối tác mà không thực hiện các hoạt động kinh doanh thì việc thành lập văn phòng đại diện là giải pháp mang tính chất tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện – Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Hồ sơ đăng ký đăng ký văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty cổ phần gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, biên bản họp của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty hợp danh gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, quyết định của các thành viên hợp danh về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, biên bản họp của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

3. Trình tự đăng ký thành lập văn phòng đại diện – Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty, của doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty, của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bằng phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty, của doanh nghiệp: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty, của doanh nghiệp được thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ đồng thời trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp.

– Xem xét hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty, của doanh nghiệp: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty, của doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cũng như các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!