Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

14/04/2019 10:10 297 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về thành lập chi nhánh công ty – Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp là bộ phận không thể tách rời trong hoạt động của doanh nghiệp, giống như một doanh nghiệp thu nhỏ có nhiệm vụ thực hiện một số chức năng của doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài tùy theo nhu cầu. Doanh nghiệp cũng có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp tại một địa phương được xác định theo địa giới hành chính.

Vê ưu điểm thì chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh như doanh nghiệp, được quyền đăng ký con dấu riêng, được thay doanh nghiệp ký hợp đồng. Ngoài ra chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp cũng có thể kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập nếu đăng ký hạch toán độc lập.

Việc hoạt động độc lập như vậy góp phần tạo thuận tiện cho khách hàng khi chỉ cần đến chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp gần nhất để giao dịch. Do nhu cầu phát triển của doanh nghiệp ngày càng gia tăng nên việc thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty – Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Hồ sơ đăng ký đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty cổ phần gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, biên bản họp của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty hợp danh gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, quyết định của các thành viên hợp danh về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, biên bản họp của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

3. Trình tự đăng ký thành lập chi nhánh công ty – Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bằng phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp được thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ đồng thời trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của công ty, của doanh nghiệp hoặc người được công ty, được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp.

– Xem xét hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, chi nhánh doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cũng như các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!