Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/10/2019 10:10 534 lần Chuyên mục: Bài viết nổi bật

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp – Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án để yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình.

Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền.

Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mà mình đang phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình. (Bấm vào “Bài viết 1” và “Bài viết 2” để xem chi tiết về trường hợp này)

Như vậy theo quy định nêu trên thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được pháp luật trao quyền có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp khi có phát sinh.

2. Hồ sơ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp – Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện, đơn khởi kiện phải có các nội dung chủ yếu như ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ; họ tên, địa chỉ của người bị kiện; họ tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; họ tên, địa chỉ của người làm chứng; quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết; danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện thì người khởi kiện phải nộp các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm, nếu người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ vì lý do khách quan thì họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm, trong quá trình giải quyết vụ án thì người khởi kiện phải tự mình bổ sung tài liệu, chứng cứ còn thiếu hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ có liên quan khác theo yêu cầu của Tòa án.

3. Trình tự khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp – Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền bằng một trong các phương thức như nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi đơn cho Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu có.

– Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, chánh án Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

– Trong trường hợp các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền mở phiên tòa sơ thẩm để giải quyết vụ án. Sau khi xét xử nếu bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật còn nếu bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết bằng phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn khởi kiện tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 9 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!