Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/02/2019 10:10 664 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Về thừa kế tài sản theo di chúc – Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì thừa kế theo di chúc được áp dụng trong trường hợp người chết có để lại di chúc và di chúc do người chết để lại phải hợp pháp, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện như người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; người lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật; nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Đối với di chúc của người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý; di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và phải có công chứng, chứng thực; di chúc miệng thì phải có hai người làm chứng ghi chép, ký tên hoặc điểm chỉ và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người làm chứng trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày lập di chúc.

Theo quy định của pháp luật dân sự thì di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế, nếu chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

2. Về thừa kế tài sản theo pháp luật – Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp người chết không để lại di chúc, di chúc không hợp pháp, những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

Ngoài ra, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản không được định đoạt trong di chúc, phần di sản có liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật, phần di sản có liên quan đến người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, liên quan đến cơ quan tổ chức được hưởng di sản theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Việc thừa kế theo pháp luật được xác định căn cứ vào hàng thừa kế, những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản thừa kế, bị truất quyền hưởng di sản thừa kế hoặc từ chối hưởng di sản thừa kế, theo quy định của pháp luật dân sự thì hàng thừa kế và người thừa kế theo pháp luật gồm có:

– Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

– Hàng thừa kế thứ hai bao gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

– Hàng thừa kế thứ ba bao gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

3. Một số trường hợp thừa kế đặc biệt – Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc: Theo quy định của pháp luật dân sự thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, gồm có cha, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động.

Ví dụ: A và B là vợ chồng, A và B có hai người con là M và N, tài sản của A và B là 1.800.000.000 đồng, A chết vào ngày 01/01/2019, trước khi chết A lập di chúc để lại 900.000.000 đồng (1/2 khối tài sản chung của vợ chồng) cho M và N, như vậy trong trường hợp này thì B (Vợ của A) không được A cho hưởng di sản theo di chúc nên B là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Theo quy định của pháp luật thì một suất thừa kế theo pháp luật là 300.000.000 đồng (900.000.000 đồng/3 người = 300.000.000 đồng/1 người), như vậy B được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật với số tiền là 200.000.000 đồng (2/3 x 300.000.000 đồng = 200.000.000 đồng)

– Trường hợp thừa kế thế vị: Theo quy định của pháp luật dân sự thì trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống, nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Ví dụ: A và B là vợ chồng, A và B có hai người con là M và N, M có hai người con là X và Y, tài sản của A và B là 1.800.000.000 đồng, A chết vào ngày 02/02/2019, M chết vào ngày 01/01/2019, khi chết A không để lại di chúc. Như vậy, di sản thừa kế của A để lại là 900.000.000 đồng (1/2 khối tài sản chung của vợ chồng), di sản thừa kế này được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của A gồm B (Vợ của A) và M, N (Con của A), mỗi người được hưởng 300.000.000 đồng. Tuy nhiên do M đã chết trước A nên con của M là X và Y sẽ được hưởng phần di sản 300.000.000 đồng mà M được hưởng nếu còn sống, như vậy X và Y mỗi người được hưởng thừa kế thế vị với số tiền là 150.000.000 đồng.

Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 5 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!