Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/02/2019 10:10 622 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số loại tranh chấp thừa kế chủ yếu – Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hiện nay tranh chấp thừa kế thể hiện rất đa dạng tuy nhiên dựa vào bản chất thì tranh chấp thừa kế được phân chia thành tranh chấp về quyền thừa kế và tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại.

Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Theo quy định của pháp luật thừa kế thì tranh chấp về quyền thừa kế bao gồm tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế, tranh chấp yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc tranh chấp yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của người khác, cụ thể:

Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế là việc những người được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế đó cho những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

Tranh chấp yêu cầu xác nhận quyền thừa kế là việc những người được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại yêu cầu Tòa án xác định mình là người có quyền được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế là việc những người được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại yêu cầu Tòa án xác định những người không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

– Theo quy định của pháp luật thừa kế thì tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là tranh chấp có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản thừa kế do người chết để lại.

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, những người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại cho bên có quyền.

Trường hợp di sản thừa kế chưa được phân chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thừa kế thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản thừa kế do người chết để lại.

Trường hợp di sản thừa kế đã được phân chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng với phần di sản thừa kế mà mình được hưởng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận.

2. Hồ sơ yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế – Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế thì người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện, đơn khởi kiện phải có các nội dung chủ yếu như ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người bị kiện; họ tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; họ tên, địa chỉ của người làm chứng; quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết; danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện thì người khởi kiện phải nộp các tài liệu, chứng cứ có liên quan tới việc giải quyết tranh chấp thừa kế cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền như bản sao có thị thực giấy tờ về nhân thân của người khởi kiện; bản sao có thị thực giấy tờ về di sản thừa kế; bản sao có thị thực giấy tờ về quyền hưởng thừa kế và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến vụ án mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp thừa kế.

Nếu vụ án tranh chấp thừa kế không có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị kiện cư trú hoặc làm việc, nếu vụ án tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người bị kiện cư trú hoặc làm việc, trường hợp vụ án thừa kế có đối tượng tranh chấp là bất động sản thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân nơi có bất động sản, yếu tố nước ngoài bao gồm có đương sự ở nước ngoài, tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

3. Trình tự yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế – Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế kèm theo các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền bằng phương thức nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi đơn cho Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu có.

– Sau khi nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo thì chánh án Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Khi nhận được sự phân công của chánh án thì thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế và tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp thừa kế.

– Trường hợp các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp thừa kế thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền mở phiên tòa sơ thẩm để giải quyết vụ án. Sau khi xét xử nếu bản án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật, nếu bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết bằng phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 7 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!