Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/02/2019 10:10 550 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật – Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì thừa kế theo pháp luật được hiểu là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện thừa kế và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp người chết không để lại di chúc, di chúc để lại không hợp pháp, những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế. 

Ngoài ra, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản thừa kế không được định đoạt trong di chúc, phần di sản thừa kế có liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật, phần di sản thừa kế có liên quan đến người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, phần di sản thừa kế có liên quan đến cơ quan tổ chức được hưởng di sản thừa kế theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

2. Những người được thừa kế theo pháp luật – Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Việc thừa kế theo pháp luật được xác định căn cứ vào hàng thừa kế, những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản thừa kế, bị truất quyền hưởng di sản thừa kế hoặc từ chối hưởng di sản thừa kế.

Theo quy định của pháp luật dân sự thì những người sau đây được coi là người thừa kế theo pháp luật của người chết, cụ thể:

– Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

– Hàng thừa kế thứ hai bao gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

– Hàng thừa kế thứ ba bao gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

3. Một số trường hợp thừa kế đặc biệt – Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì trong trường hợp con của người để lại di sản thừa kế chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thừa kế thì cháu được hưởng phần di sản thừa kế mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống, nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thừa kế thì chắt được hưởng phần di sản thừa kế mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. (Trường hợp này được gọi là thừa kế thế vị).

Ví dụ: A và B là vợ chồng, A và B có hai người con là M và N, M có hai người con là X và Y, tài sản của A và B là 1.800.000.000 đồng, A chết vào ngày 02/02/2019, M chết vào ngày 01/01/2019, khi chết A không để lại di chúc. Như vậy, di sản thừa kế của A để lại là 900.000.000 đồng (1/2 khối tài sản chung của vợ chồng), di sản thừa kế này được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của A gồm B (Vợ của A) và M, N (Con của A), mỗi người được hưởng 300.000.000 đồng. Tuy nhiên do M đã chết trước A nên con của M là X và Y sẽ được hưởng phần di sản 300.000.000 đồng mà M được hưởng nếu còn sống, như vậy X và Y mỗi người được hưởng thừa kế thế vị với số tiền là 150.000.000 đồng.

Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 10 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!