Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/02/2019 10:10 492 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Những trường hợp thừa kế theo di chúc – Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì thừa kế theo di chúc được áp dụng trong trường hợp người chết có để lại di chúc và di chúc do người chết để lại phải hợp pháp, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện như người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; người lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật; nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế, nếu chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

2. Hình thức và nội dung của di chúc – Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật về hình thức của di chúc thì di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng hoặc có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc có chứng thực. Trường hợp tính mạng của một người bị đe dọa bởi cái chết và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Theo quy định của pháp luật về nội dung của di chúc thì di chúc bao gồm các nội dung như ngày tháng năm lập di chúc, họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc, họ tên người hoặc cơ quan, tổ chức hưởng di sản, di sản thừa kế để lại và nơi có di sản thừa kế. Ngoài các nội dung nêu trên thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người lập di chúc có thể bổ sung các nội dung khác vào di chúc trên nguyên tắc không trái với quy định của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội.

3. Một số trường hợp thừa kế đặc biệt – Luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)–

Theo quy định của pháp luật dân sự thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, gồm có cha, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động.(Trường hợp này được gọi là thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc)

Ví dụ: A và B là vợ chồng, A và B có hai người con là M và N, tài sản của A và B là 1.800.000.000 đồng, A chết vào ngày 01/01/2019, trước khi chết A lập di chúc để lại 900.000.000 đồng (1/2 khối tài sản chung của vợ chồng) cho M và N, như vậy trong trường hợp này thì B (Vợ của A) không được A cho hưởng di sản theo di chúc nên B là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Theo quy định của pháp luật thì một suất thừa kế theo pháp luật là 300.000.000 đồng (900.000.000 đồng/3 người = 300.000.000 đồng/1 người), như vậy B được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật với số tiền là 200.000.000 đồng (2/3 x 300.000.000 đồng = 200.000.000 đồng)

Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thừa kế theo di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 10 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!