Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

14/02/2019 10:10 298 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Các trường hợp thỏa thuận phân chia di sản thừa kế – Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là thủ tục xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế được hưởng theo di chúc hoặc di sản thừa kế được hưởng theo pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản thừa kế chết.

Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật công chứng thì các trường hợp được quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế bao gồm:

– Những người cùng được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật có quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

– Những người cùng được hưởng di sản thừa kế theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản thừa kế được hưởng của từng người có quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

2. Hồ sơ giấy tờ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế – Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Đối với trường hợp thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo di chúc thì hồ sơ bao gồm giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế; bản di chúc định đoạt di sản thừa kế; giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng đối với di sản thừa kế; giấy chứng minh, căn cước, hộ chiếu, hộ khẩu của người thừa kế; các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc thừa kế như tờ tường trình quan hệ nhân thân để xác định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc…

– Đối với trường hợp thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì hồ sơ bao gồm giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế; giấy tờ chứng minh quyền thừa kế (Kết hôn, khai sinh…); giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng đối với di sản thừa kế; giấy chứng minh, căn cước, hộ chiếu, hộ khẩu của người thừa kế; các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc thừa kế như tờ tường trình quan hệ nhân thân để xác định những người thừa kế theo hàng thừa kế…

3. Trình tự thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế – Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại cơ quan công chứng có thẩm quyền

Theo quy định của pháp luật công chứng thì người thừa kế được quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại cơ quan công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản là di sản thừa kế do người chết để lại.

– Niêm yết việc thụ lý văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản, nếu di sản bao gồm cả động sản và bất động sản hoặc chỉ có bất động sản thì niêm yết thêm ở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

– Tiến hành cho ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại cơ quan công chứng có thẩm quyền

Hết thời hạn niêm yết Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận trực tiếp vào biên bản kết thúc niêm yết và gửi lại cho cơ quan công chứng đã gửi hồ sơ niêm yết, sau khi nhận được kết quả niêm yết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã thì cơ quan công chứng tiến hành cho ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

– Nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản sau khi ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Sau khi công chứng xong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, đối với những loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc sử dụng thì người thừa kế tiến hành nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại cơ quan có thẩm quyền liên quan để xác lập quyền về tài sản của mình.

Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 9 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!