Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

16/01/2019 10:10 477 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Điều kiện thửa đất được phép tách thửa – Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định tại Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa thì thửa đất được phép tách thửa khi đảm bảo các điều kiện gồm thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật đất đai, thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định.

Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trừ lộ giới) như sau:

– Khu vực 1: Gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú: Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

– Khu vực 2: Gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện: Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

– Khu vực 3: Gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (Ngoại trừ thị trấn): Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp khi tách thửa: Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

2. Những trường hợp không được tách thửa đất – Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định tại Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa thì những trường hợp sau đây không được phép tách thửa đất:

Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

Nhà, đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/60/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở.

Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch, biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

3. Trình tự giải quyết hồ sơ tách thửa đất – Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất nộp hồ sơ xin tách thửa đất đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, hồ sơ xin tách thửa đất theo quy định của pháp luật bao gồm đơn đề nghị tách thửa đất (Đơn đề nghị tách thửa đất phải sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo thông tư quy định về hồ sơ xin tách thửa đất) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp tách thửa do nhu cầu của người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích chuyển quyền; xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 6 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!