Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

16/09/2019 10:10 302 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hình sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại – Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại Khoản 1 Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156, 226 Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung 2017) khi có yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới mười tám tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết

Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Như vậy, đối với các tội phạm quy định tại Khoản 1 của các tội danh như trên nếu không có yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới mười tám tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết thì Cơ quan điều tra không được khởi tố vụ án hình sự, điều này chỉ áp dụng đối với tội phạm quy định tại Khoản 1 cho các tội danh sau đây:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm, tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2. Quyền rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại – Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự có quyền rút yêu cầu, sau khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì không có quyền yêu cầu lại trừ trường hợp việc rút yêu cầu là trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới mười tám tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết mới có quyền rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì vụ án được đình chỉ.

Trường hợp có căn cứ xác định người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Hậu quả của việc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự – Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Trong giai đoạn điều tra, truy tố: Trong giai đoạn điều tra, người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra. Trong giai đoạn truy tố, người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Viện kiểm sát ra quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án.

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm: Người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án, trường hợp người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn ra quyết định đình chỉ vụ án.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm: Người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Hội đồng xét xử hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án, trong bản án phúc thẩm, Tòa án phải nhận định rõ lý do hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án là do người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu.

Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn rút yêu cầu khởi tố tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!