Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2019 10:10 885 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

1. Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất – Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì hợp đồng về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật dân sự, pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hợp đồng về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất bắt buộc phải được lập thành văn bản dưới dạng hợp đồng và hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý để thực hiện.

2. Về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất – Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Người có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng nhà đất nộp hồ sơ yêu cầu cơ quan công chứng hoặc cơ quan chứng thực có thẩm quyền tiến hành thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất.

– Cơ quan công chứng, cơ quan chứng thực tiến hành kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng và soạn thảo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất hoặc kiểm tra dự thảo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất do các bên soạn sẵn.

– Trong trường hợp xét thấy có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cơ quan công chứng hoặc cơ quan chứng thực giải thích nội dung giao dịch và tiến hành công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất.

3. Về trình tự, thủ tục đăng bộ sang tên quyền sở hữu, sử dụng nhà đất – Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Sau khi hoàn tất việc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất thì các bên tiến hành nộp hồ sơ đăng bộ tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để sang tên quyền sở hữu, sử dụng nhà đất.

– Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiếp nhận thụ lý hồ sơ đăng bộ sang tên quyền sở hữu, sử dụng nhà đất và cập nhật thông tin chủ sở hữu, sử dụng nhà đất mới vào giấy chứng nhận chủ quyền theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ vào ngày hẹn của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì người nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng bộ sang tên quyền sở hữu, sử dụng nhà đất sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính nếu có.

Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!