Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

12/02/2019 10:10 325 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Về hình thức của di chúc – Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật về hình thức của di chúc thì di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng hoặc có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc có chứng thực. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng, sau ba tháng nếu người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Đối với di chúc bằng văn bản không có công chứng hoặc không có chứng thực được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép trong khi lập di chúc; hình thức của di chúc không trái với quy định của pháp luật; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội.

Đối với di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc cùng điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của những người làm chứng cho việc di chúc miệng.

2. Về nội dung của di chúc – Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Nội dung của di chúc là một trong những yếu tố quyết định đến giá trị pháp lý của di chúc, do đó ngoài hình thức của di chúc thì nội dung của di chúc cũng là vấn đề mà người lập di chúc cần phải quan tâm.

Theo quy định của pháp luật thì di chúc bao gồm các nội dung như ngày tháng năm lập di chúc, họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc, họ tên người hoặc cơ quan, tổ chức hưởng di sản, di sản thừa kế để lại và nơi có di sản thừa kế.

Ngoài các nội dung nêu trên thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người lập di chúc có thể bổ sung các nội dung khác vào di chúc trên nguyên tắc không trái với quy định của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội.

Theo quy định của pháp luật thì di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa một số nội dung thể hiện trong di chúc thì người viết di chúc hoặc người làm chứng cho việc lập di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

3. Về hiệu lực của di chúc – Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật thì di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, thời điểm mở thừa kế được hiểu là thời điểm người có tài sản, người lập di chúc chết.

Đối với cá nhân thì di chúc không có hiệu lực toàn bộ trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Đối với cơ quan, tổ chức thì di chúc không có hiệu lực toàn bộ khi cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước, chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

Di chúc không có hiệu lực toàn bộ nếu di sản để lại cho những người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế khi người lập di chúc chết, trong trường hợp di sản để lại cho những người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại này vẫn có hiệu lực pháp luật.

Theo quy định của pháp luật thì khi người lập di chúc để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần không hợp pháp đó là không có hiệu lực pháp luật.

Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn lập di chúc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 10 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!