Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

12/01/2019 10:10 447 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Sự cần thiết của việc làm sổ đỏ, sổ hồng – Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật nhà đất thì việc đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng) là một chứng thư pháp lý quan trọng để nhà nước xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ mang tính chất bắt buộc của người đang quản lý, sử dụng nhà đất. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một mặt để tạo thuận lợi trong quá trình quản lý của nhà nước mặt khác còn bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người đang quản lý, sử dụng nhà đất.

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều trường hợp người đang trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất chưa được nhà nước công nhận quyền sở hữu, sử dụng với nhiều lý do khác nhau như không am hiểu pháp luật, không nắm rõ thủ tục… điều này dẫn tới hệ lụy là khi có phát sinh tranh chấp thì quyền và lợi ích hợp pháp của người đang quản lý, sử dụng nhà đất có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những trường hợp chưa được nhà nước công nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà đất

Như vậy xét trên phương diện pháp luật thì việc làm sổ đỏ, sổ hồng có vai trò rất quan trọng trong quá trình xác lập, hình thành quyền sở hữu, sử dụng đối với những khối tài sản lớn và có giá trị như nhà đất hiện nay. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kịp thời sẽ hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, qua đó góp phần bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người đang quản lý sử dụng nhà đất, đặc biệt là khi có phát sinh tranh chấp.

2. Hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ, sổ hồng – Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng) bao gồm:

– Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Theo mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (Trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

– Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2004. (Theo mẫu 08/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ có liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất và một số giấy tờ có liên quan khác nếu có của người đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng, văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

3. Trình tự đăng ký cấp sổ đỏ, sổ hồng – Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng)

Đối với các trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

Đối với các trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Trong trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất phải có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả theo quy định của pháp luật.

– Giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng)

Theo quy định của pháp luật thì thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá ba mươi ngày tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ người nộp hồ sơ.

Đối với các xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như trên được tăng thêm mười lăm ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật.

– Trả kết quả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng)

Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải trả sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính thì kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định miễn nghĩa vụ tài chính.

Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn làm sổ đỏ, sổ hồng tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 18 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!