Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

14/08/2019 10:10 309 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật thì quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý đất đai, đây cũng được xem là một trong những đối tượng của việc khiếu nại hành chính theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có căn cứ cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thông thường là người sử dụng đất hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất mới có quyền khiếu nại để yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp thì việc giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện còn việc giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp thì việc giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn việc giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp thì việc giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường còn việc giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Trình tự giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Thụ lý giải quyết khiếu nại: Sau khi nhận được khiếu nại của người khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết khiếu nại, trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không thụ lý giải quyết khiếu nại thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

– Kiểm tra nội dung khiếu nại: Sau khi thụ lý giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải kiểm tra lại đối tượng hành chính bị khiếu nại, cụ thể như kiểm tra căn cứ pháp lý ban hành, thẩm quyền ban hành, trình tự thủ tục ban hành, nội dung ban hành trong đối tượng hành chính bị khiếu nại.

– Xác minh nội dung khiếu nại: Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tự mình xác minh và kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

– Tổ chức đối thoại hành chính: Trong quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau, việc đối thoại được lập thành biên bản và có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

– Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: Căn cứ vào quy định của pháp luật cũng như kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả tổ chức đối thoại hành chính thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho các bên có liên quan.

Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!