Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/10/2019 10:10 840 lần Chuyên mục: Bài viết nổi bật

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định của pháp luật về luật sư bào chữa – Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì luật sư bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì luật sư bào chữa là người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự với tư cách là luật sư để bào chữa cho người bị buộc tội như người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn
Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự về lựa chọn người bào chữa thì người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ có quyền lựa chọn luật sư bào chữa. Người thân thích bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chỉ định người bào chữa thì người bị buộc tội có mức cao nhất của khung hình phạt là hai mươi năm tù, tù chung thân, tử hình hoặc người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa, người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan chỉ định người bào chữa.

2. Quy định của pháp luật về luật sư bảo vệ – Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

– Đối với vụ án hình sự: Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì luật sư bảo vệ là người được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự nhờ tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

– Đối với vụ án dân sự: Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì luật sư bảo vệ là người được đương sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự nhờ tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

– Đối với vụ án hành chính: Theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thì luật sư bảo vệ là người được đương sự bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính nhờ tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Như vậy, từ những quy định nêu trên thì luật sư bảo vệ là người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, vụ án dân sự hoặc vụ án hành chính với tư cách là luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng trong vụ án đó theo quy định của pháp luật.

3. Dịch vụ luật sư bào chữa, bảo vệ của chúng tôi – Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

– Chúng tôi cử luật sư tham gia tố tụng để bào chữa cho người bị buộc tội như người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

– Chúng tôi của luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

– Chúng tôi của luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

– Chúng tôi của luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ cho người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư bào chữa, bảo vệ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 6 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!