Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/08/2019 10:10 588 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được khiếu nại hành vi hành chính – Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước về việc thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật khiếu nại thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại hành vi hành chính khi cho rằng hành vi hành chính đó là trái pháp luật đồng thời xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi những hành vi hành chính mới có quyền khiếu nại để yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan giải quyết khiếu nại.

2. Thời hiệu khiếu nại hành vi hành chính – Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Thời hiệu khiếu nại hành vi hành chính được hiểu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn đó thì người khiếu nại mất quyền khiếu nại hành vi hành chính đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Theo quy định của pháp luật khiếu nại thì thời hiệu khiếu nại đối với hành vi hành chính là chín mươi ngày kể từ ngày người khiếu nại biết được hành vi hành chính của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại.

3. Phương thức khiếu nại hành vi hành chính – Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Về phương thức khiếu nại hành vi hành chính thì theo quy định của pháp luật người khiếu nại có thể lựa chọn một trong hai phương thức khiếu nại bao gồm phương thức khiếu nại bằng đơn hoặc phương thức khiếu nại trực tiếp.

Trường hợp khiếu nại bằng đơn thì đơn khiếu nại phải ghi ngày tháng năm khiếu nại; tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại; tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung vụ việc, lý do khiếu nại, yêu cầu giải quyết.

Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Vui lòng bấm “Vào đây” để xem chi tiết về thẩm quyền giải quyết khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại hành vi hành chính.

Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn khiếu nại hành vi hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!