Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/08/2019 10:10 354 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được khiếu kiện quyết định hành chính – Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Khiếu kiện quyết định hành chính là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính.

Theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu kiện quyết định hành chính khi cho rằng quyết định hành chính đó là trái pháp luật đồng thời xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi những quyết định hành chính mới có quyền khiếu kiện để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền liên quan giải quyết khiếu kiện.

2. Thời hiệu khiếu kiện quyết định hành chính – Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Thời hiệu khiếu kiện quyết định hành chính là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thì thời hiệu khiếu kiện đối với quyết định hành chính là một năm kể từ ngày cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính.

Trường hợp trước khi khởi kiện đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khiếu kiện quyết định hành chính được tính như sau:

Một năm kể từ ngày cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Một năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không giải quyết khiếu nại và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho người khiếu kiện không khởi kiện được trong thời hạn nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hiệu khiếu kiện.

3. Phương thức khiếu kiện quyết định hành chính – Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Về phương thức khiếu kiện quyết định hành chính thì người khiếu kiện nộp đơn khiếu kiện quyết định hành chính kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu kiện bị xâm phạm cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền bằng phương thức nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi đơn cho Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu có.

Đơn khiếu kiện quyết định hành chính phải có các nội dung như ngày tháng năm làm đơn; Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án; tên, địa chỉ của người khởi kiện; tên, địa chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; tóm tắt nội dung quyết định hành chính; nội dung quyết định giải quyết khiếu nại nếu có; yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết; cam đoan không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Vui lòng bấm “Vào đây” để xem chi tiết về thẩm quyền giải quyết khiếu kiện và trình tự giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính.

Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!