Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/08/2019 10:10 705 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Đối tượng khiếu kiện trong vụ án hành chính – Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Khiếu kiện hành chính là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân ra tòa án có thẩm quyền khi cho rằng các đối tượng hành chính nêu trên xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức.

– Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là quyết định của Hội đồng cạnh tranh, của Bộ trưởng Bộ công thương khi giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

– Danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân là danh sách những người có quyền bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và danh sách những người có quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính – Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính sau:

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

– Khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính sau:

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.

– Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.

3. Trình tự giải quyết khiếu kiện hành chính – Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Người khiếu kiện nộp đơn khiếu kiện hành chính kèm theo các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền bằng phương thức nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi đơn cho Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu có.

– Sau khi nhận được đơn khiếu kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo thì chánh án Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Khi nhận được sự phân công của chánh án thì thẩm phán phải xem xét đơn khiếu kiện hành chính và tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết khiếu kiện hành chính.

– Trường hợp các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết khiếu kiện hành chính thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền mở phiên tòa sơ thẩm để giải quyết vụ án. Sau khi xét xử nếu bản án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật, nếu bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết bằng phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!