Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

14/01/2019 10:10 281 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Điều kiện thửa đất được phép hợp thửa – Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hợp thửa đất được hiểu là việc gộp chung các thửa đất liền kề thành một thửa đất mới, điều này đồng nghĩa rằng việc hợp thửa đất sẽ hình thành nên một thửa đất mới từ tối thiểu là hai thửa đất liền kề với nhau trở lên.

Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Theo quy định của pháp luật đất đai thì thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ, như vậy việc hợp thửa đất chỉ được tiến hành đối với các thửa đất liền kề nhau trên thực địa, vì bản chất của việc hợp thửa đất là tạo thành thửa đất mới có nguồn gốc từ các thửa đất cũ nằm liền kề với nhau.

Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý và có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, như vậy việc hợp thửa đất chỉ được tiến hành đối với các thửa đất có cùng mục đích sử dụng, trường hợp các thửa đất không cùng mục đích sử dụng thì phải chuyển mục đích sử dụng đất về cùng một loại đất trước khi hợp thửa.

2. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp thửa đất – Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp thửa đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ hợp thửa đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp thửa đất để trình cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự giải quyết hồ sơ hợp thửa đất – Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Người sử dụng đất có nhu cầu hợp thửa đất nộp hồ sơ xin hợp thửa đất đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, hồ sơ xin hợp thửa đất theo quy định của pháp luật bao gồm đơn đề nghị hợp thửa đất (Đơn đề nghị hợp thửa đất phải sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo thông tư quy định về hồ sơ xin hợp thửa đất) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất hợp thửa; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn hợp thửa đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!