Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/01/2019 10:10 405 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép – Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hiện nay các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan bao gồm:

Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Chuyển đất sử dụng vào mục đích trồng lúa sang đất sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, đất sử dụng vào mục đích trồng rừng, đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, đất sử dụng vào mục đích làm muối.

– Chuyển đất sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm khác sang đất sử dụng vào mục đích làm muối, đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

– Chuyển đất sử dụng vào mục đích rừng đặc dụng, đất sử dụng vào mục đích rừng phòng hộ, đất sử dụng vào mục đích rừng sản xuất sang đất sử dụng vào những mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

– Chuyển đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp sang đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, chuyển đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất sử dụng vào mục đích đất ở.

– Chuyển đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

– Chuyển đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Chuyển đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp sang đất sử dụng vào mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Thẩm quyền giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất – Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện cho hộ gia đình, cá nhân chuyển đất mục đích sử dụng nông nghiệp sang đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0.5 hecta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Trình tự giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất – Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất phải sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo thông tư quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 9 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!