Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

12/09/2019 10:10 439 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hình sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Tính chất của các tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự – Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật thì khi quyết định hình phạt, Tòa án không chỉ căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà còn phải căn cứ vào các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phải được quy định trong Bộ luật Hình sự chứ không thể quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nào khác, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự này là cơ sở pháp lý để tăng nặng hình phạt cho người phạm tội trong phạm vi của khung hình phạt tương ứng. 

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự xuất hiện trong vụ án cụ thể, đối với người phạm tội cụ thể và chỉ làm thay đổi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội trong vụ án đó theo hướng nghiêm khắc hơn và chỉ trong phạm vi một cấu thành tội phạm cụ thể tương ứng chứ không làm thay đổi tính chất của tội phạm ấy.

2. Một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hiện nay – Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật thì trong quá trình giải quyết vụ án hình sự Tòa án căn cứ vào các tình tiết sau đây để xem xét tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, cụ thể:

Phạm tội có tổ chức; phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội có tính chất côn đồ; phạm tội vì động cơ đê hèn; cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; phạm tội hai lần trở lên; tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; phạm tội đối với người dưới mười sáu tuổi, phụ nữ có thai, người đủ bảy mươi tuổi trở lên; phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội; dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội; xúi giục người dưới mười tám tuổi phạm tội; có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

3. Nguyên tắc áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự – Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Khác với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì khi quyết định hình phạt đối với người thực hiện hành vi phạm tội, Tòa án chỉ được phép áp dụng các tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự, Tòa án không được phép áp dụng các tình tiết khác để tăng nặng trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. 

Trường hợp các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định là dấu hiệu định tội đối với một tội phạm cụ thể, có nghĩa các tình tiết này làm thay đổi tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thì khi quyết định hình phạt Tòa án không xem xét nó với tính chất là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chung.

Trường hợp các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định là dấu hiệu định khung đối với một tội phạm cụ thể, có nghĩa các tình tiết này làm thay đổi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thì khi quyết định hình phạt Tòa án không xem xét nó với tính chất là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chung.

Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!