Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/09/2019 10:10 635 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hình sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được nhờ luật sư bảo vệ của bị hại – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì bị hại được hiểu là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn
Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự thì bị hại được quyền tự mình bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Người bào chữa bao gồm luật sư, bào chữa viên nhân dân, người đại diện của bị cáo, trợ giúp viên pháp lý.

Ngoài bị hại ra thì người đại diện của bị hại cũng có quyền nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong trường hợp bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

Người đại diện của bị hại là người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, có đủ điều kiện làm người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự và được xác định theo từng trường hợp đại diện cho người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

2. Quyền của luật sư khi bảo vệ cho bị hại – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Luật sư được quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá, người phiên dịch, người dịch thuật.

Luật sư được quyền đề nghị triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người làm chứng hoặc người tham gia tố tụng khác.

Luật sư được quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ, đồ vật và đưa ra tài liệu, chứng cứ, đồ vật mà mình thu thập được cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Luật sư được quyền kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ, đồ vật hoặc yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ, đồ vật.

Luật sư được quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập tài liệu chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại hoặc định giá lại tài sản.

Luật sư được quyền đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ từ khi kết thúc hoạt động điều tra.

Luật sư được quyền tham gia xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, được quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Luật sư được quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị hại là người dưới mười tám tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia bảo vệ cho bị hại – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Để luật sư tham gia bảo vệ thì bị hại phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên cơ sở đơn yêu cầu luật sư của người bị hại thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tùy vào từng giai đoạn cụ thể để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!