Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/09/2019 10:10 744 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hình sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được nhờ luật sư bào chữa của bị cáo – Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì bị cáo được hiểu là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đưa vụ án ra xét xử. Khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự thì bị cáo được quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ người bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn
Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Ngoài bị cáo ra thì người đại diện của bị cáo và người thân thích của bị cáo cũng có quyền nhờ luật sư bào chữa trong những trường hợp luật định. Người bào chữa bao gồm luật sư, bào chữa viên nhân dân, người đại diện của bị cáo, trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp bị cáo thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Người đại diện của bị cáo là người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, có đủ điều kiện làm người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự và được xác định theo từng trường hợp đại diện cho người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

Người thân thích của bị cáo theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.

2. Quyền của luật sư khi bào chữa cho bị cáo – Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Luật sư được quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá, người phiên dịch, người dịch thuật.

Luật sư được quyền đề nghị triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người làm chứng hoặc người tham gia tố tụng khác.

Luật sư được quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ, đồ vật và đưa ra tài liệu, chứng cứ, đồ vật mà mình thu thập được cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Luật sư được quyền kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ, đồ vật hoặc yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ, đồ vật.

Luật sư được quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập tài liệu chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại hoặc định giá lại tài sản.

Luật sư được quyền đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc hoạt động điều tra.

Luật sư được quyền tham gia xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, được quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Luật sư được quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới mười tám tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo – Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Để luật sư bào chữa tham gia tố tụng thì bị cáo phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bào chữa mà mình lựa chọn, đối với người đang bị tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn của họ cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu luật sư của bị cáo, người đại diện hoặc người thân thích của họ thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ đăng ký bào chữa như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và ghi vào sổ đăng ký bào chữa nếu có đủ điều kiện, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!