Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/06/2019 10:10 610 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Lao động

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số trường hợp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, nếu không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có, nếu không thể sử dụng hết số lao động hiện có mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm theo mức mỗi năm làm việc trả một tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ mười hai tháng trở lên mà bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

2. Hồ sơ yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện, đơn khởi kiện phải có các nội dung chủ yếu như ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người bị kiện; họ tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; họ tên, địa chỉ của người làm chứng; quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết; danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện thì người khởi kiện phải nộp các tài liệu, chứng cứ có liên quan tới việc giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền như bản sao có thị thực giấy tờ về nhân thân của người khởi kiện; bản sao có thị thực hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động nếu có; bản sao có thị thực giấy tờ về mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, hợp tác xã và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến vụ án mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu vụ án tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động không có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị kiện có trụ sở, nếu vụ án tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người bị kiện có trụ sở, yếu tố nước ngoài bao gồm có đương sự ở nước ngoài, tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Trình tự yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động kèm theo các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền bằng phương thức nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi đơn cho Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu có.

– Sau khi nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo thì chánh án Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Khi nhận được sự phân công của chánh án thì thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động và tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

– Trường hợp các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền mở phiên tòa sơ thẩm để giải quyết vụ án. Sau khi xét xử nếu bản án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật, nếu bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết bằng phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!