Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/11/2019 10:10 822 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Dân sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Tài sản và một số đối tượng của tranh chấp tài sản – Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, tài sản bao gồm động sản và bất động sản, động sản và bất động sản có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Tranh chấp tài sản được hiểu là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ tài sản, đây là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình có liên quan tới tài sản.

– Tranh chấp tài sản có đối tượng là vật: Vật trong pháp luật dân sự là một bộ phận của thế giới vật chất, con người có thể chiếm hữu được, mang lại lợi ích cho chủ thể, vật có thể đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

– Tranh chấp tài sản có đối tượng là tiền: Tiền trong pháp luật dân sự là một thứ hàng hóa đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hóa, dùng để đo lường giá trị và biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng hóa khác.

– Tranh chấp tài sản có đối tượng là giấy tờ có giá: Giấy tờ có giá trong pháp luật dân sự là giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao dịch dân sự như séc, cổ phiếu, tín phiếu, hồi phiếu, kỳ phiếu…

– Tranh chấp tài sản có đối tượng là quyền tài sản: Quyền tài sản trong pháp luật dân sự là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp tài sản chủ yếu – Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Phương thức giải quyết tranh chấp tài sản thông qua thương lượng: Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp tài sản mà trong đó các bên tranh chấp tự mình đứng ra bàn bạc, thỏa thuận để giải quyết mâu thuẫn. Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp tài sản thông qua thương lượng là các bên tự mình đứng ra giải quyết tranh chấp tài sản trên tinh thần thiện chí, bình đẳng và trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

– Phương thức giải quyết tranh chấp tài sản thông qua hòa giải: Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp tài sản có sự tham gia của bên thứ ba đứng ra làm trung gian hòa giải để hỗ trợ các bên tranh chấp giải quyết mâu thuẫn. Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp tài sản thông qua hòa giải là có sự tham gia của bên thứ ba đứng ra làm trung gian hòa giải và đưa ra các phương án để hỗ trợ các bên tranh chấp giải quyết mâu thuẫn. 

– Phương thức giải quyết tranh chấp tài sản thông qua Tòa án: Giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp được tiến hành theo quy định của pháp luật và được thực hiện thông qua hoạt động tố tụng của Tòa án. Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp tài sản thông qua cơ quan Tòa án là có sự tham gia của cơ quan tài phán nhân danh quyền lực nhà nước để đưa ra phán quyết cuối cùng.

3. Vai trò của luật sư khi giải quyết tranh chấp tài sản – Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Vai trò khi giải quyết tranh chấp tài sản thông qua thương lượng: Khi tham gia giải quyết tranh chấp tài sản bằng phương thức thương lượng thì luật sư sẽ đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh khách hàng trực tiếp đứng ra thương lượng với bên còn lại trên có sở dung hòa lợi ích của mỗi bên nhưng vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng mà mình đại diện.

– Vai trò khi giải quyết tranh chấp tài sản thông qua hòa giải: Khi tham gia giải quyết tranh chấp tài sản bằng phương thức hòa giải thì luật sư sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải để đưa ra các phương án giải quyết tranh chấp, trên cơ sở sự hỗ trợ của luật sư các bên sẽ lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp tối ưu nhất mà luật sư đưa ra nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

– Vai trò khi giải quyết tranh chấp tài sản thông qua Tòa án: Khi tham gia giải quyết tranh chấp tài sản bằng phương thức Tòa án thì luật sư sẽ tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh khách hàng giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng với tư cách là luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 8 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!