Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/07/2019 10:10 645 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Các loại tranh chấp phổ biến trong hợp đồng kinh tế – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hợp đồng kinh tế là thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân hoặc thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.

– Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ, cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ và nhận thanh toán, bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

– Tranh chấp hợp đồng xúc tiến thương mại, xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm các hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Tranh chấp trong hợp đồng kinh tế thường phát sinh dưới các dạng phổ biến như tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, tranh chấp yêu cầu công nhận hiệu lực hợp đồng, tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu, tranh chấp yêu cầu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại…

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Thẩm quyền của Trọng tài thương mại: Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế nếu tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài. Tranh chấp hợp đồng kinh tế được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

– Thẩm quyền của Tòa án nhân dân: Trường hợp các bên không có thỏa thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế thuộc về Tòa án. Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau, tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

3. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Trọng tài thương mại: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế gửi đơn đến trung tâm trọng tài (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trung tâm trọng tài) hoặc gửi đơn cho bị đơn (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc). Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trung tâm trọng tài) hoặc gửi cho nguyên đơn và trọng tài viên bản tự bảo vệ cùng tên, địa chỉ của người mà mình chọn làm trọng tài viên (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc).

Trong trường hợp các bên không có thoả thuận hoặc quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài không quy định khác sẽ tiến hành thành lập hội đồng trọng tài với thành phần hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều trọng tài viên theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không có thoả thuận về số lượng trọng tài viên thì hội đồng trọng tài bao gồm ba trọng tài viên. Theo yêu cầu của các bên thì hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp, trong trường hợp không hòa giải được thì hội đồng trọng tài tổ chức phiên họp để giải quyết tranh chấp, hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số, nếu không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

– Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Tòa án nhân dân: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ. Trong thời gian chuẩn bị xét xử Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, trong trường hợp hòa giải không thành thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo để đưa vụ án ra xét xử.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!