Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

16/07/2019 10:10 338 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Hiện nay, hợp đồng hợp tác kinh doanh được chia thành hai dạng là hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư. 

– Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh: Tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh được hiểu là việc tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, tranh chấp này phát sinh khi bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với bên có quyền.

– Tranh chấp yêu cầu hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh: Hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh được hiểu là việc chấm dứt thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, tranh chấp này phát sinh khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên hoặc khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng hợp tác kinh doanh vô hiệu: Tuyên bố hợp đồng hợp tác kinh doanh vô hiệu được hiểu là việc tuyên bố hợp đồng hợp tác kinh doanh không có hiệu lực pháp luật, tranh chấp này phát sinh khi việc giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh của các bên không đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm giao kết.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Đối với tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà sẽ do các cơ quan có thẩm quyền khác nhau giải quyết, hiện nay tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ do Trọng tài thương mại hoặc Tòa án nhân dân giải quyết, việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ căn cứ trên cơ sở quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên, cụ thể:

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu các bên có thoả thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp các bên tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng Tòa án nhân dân là phương thức giải quyết tranh chấp theo luật định và được tiến hành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong trường hợp các bên tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh không có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Tòa án nhân dân sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án nhân dân được thực hiện bằng hoạt động tố tụng của cơ quan tài phán nhân danh quyền lực nhà nước đưa ra phán quyết để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Tòa án nhân dân: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ. Trong thời gian chuẩn bị xét xử Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong trường hợp hòa giải không thành thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo để đưa vụ án ra xét xử.

– Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Trọng tài thương mại: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh gửi đơn đến trung tâm trọng tài (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trung tâm trọng tài) hoặc gửi đơn cho bị đơn (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc). Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trung tâm trọng tài) hoặc gửi cho nguyên đơn và trọng tài viên bản tự bảo vệ cùng tên, địa chỉ của người mà mình chọn làm trọng tài viên (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc).

Trong trường hợp các bên không có thoả thuận hoặc quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài không quy định khác sẽ tiến hành thành lập hội đồng trọng tài với thành phần hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều trọng tài viên theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không có thoả thuận về số lượng trọng tài viên thì hội đồng trọng tài bao gồm ba trọng tài viên. Theo yêu cầu của các bên thì hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp, trong trường hợp không hòa giải được thì hội đồng trọng tài tổ chức phiên họp để giải quyết tranh chấp, hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số, nếu không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!