Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/11/2019 10:10 394 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Dân sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số loại tranh chấp hợp đồng đặt cọc chủ yếu – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc được hiểu là những mâu thuẫn của các bên tham gia giao kết hợp đồng đặt cọc về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận cũng như những bất đồng của các bên tham gia giao kết hợp đồng đặt cọc về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc cách thức giải quyết đối với hành vi vi phạm đó, bao gồm các tranh chấp phổ biến sau đây:

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Tranh chấp yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc: Tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc được hiểu là việc tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng đặt cọc, tranh chấp này phát sinh khi bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc đối với bên có quyền.

– Tranh chấp yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đặt cọc: Hủy bỏ hợp đồng đặt cọc được hiểu là việc chấm dứt thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng đặt cọc, tranh chấp này phát sinh khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên hoặc khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng đặt cọc.

– Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng đặt cọc vô hiệu: Tuyên bố hợp đồng đặt cọc vô hiệu được hiểu là việc tuyên bố hợp đồng đặt cọc không có hiệu lực pháp luật, tranh chấp này phát sinh khi việc giao kết hợp đồng đặt cọc của các bên không đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm giao kết.

2. Hồ sơ yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc thì người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện, đơn khởi kiện phải có các nội dung chủ yếu như ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; họ tên, địa chỉ của người bị kiện; họ tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; họ tên, địa chỉ của người làm chứng; quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết; danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện thì người khởi kiện phải nộp các tài liệu, chứng cứ có liên quan tới việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền như bản sao có thị thực giấy tờ về nhân thân của người khởi kiện; bản sao có thị thực giấy tờ chủ quyền nhà đất; bản sao có thị thực hợp đồng đặt cọc và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến vụ án mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc.

Nếu vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc không có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị kiện cư trú hoặc làm việc, nếu vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc có yếu tố nước ngoài thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người bị kiện cư trú hoặc làm việc, trường hợp vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc có đối tượng là bất động sản thì hồ sơ khởi kiện được gửi cho Tòa án nhân dân nơi có bất động sản, yếu tố nước ngoài bao gồm có đương sự ở nước ngoài, tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

3. Trình tự yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc kèm theo các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án cho Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền bằng phương thức nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi đơn cho Tòa án qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu có.

– Sau khi nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo thì chánh án Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Khi nhận được sự phân công của chánh án thì thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc và tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc.

– Trường hợp các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền mở phiên tòa sơ thẩm để giải quyết vụ án. Sau khi xét xử nếu bản án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật, nếu bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết bằng phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!