Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/11/2019 10:10 955 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Dân sự

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu – Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Tranh chấp xác định ai là người có quyền sử dụng đất là tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng đất không liên quan đến tranh chấp về giao dịch quyền sử dụng đất và tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, bản chất của loại tranh chấp này là khi thụ lý giải quyết thì tòa án phải xác định quyền sử dụng đất thuộc về chủ thể nào.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bão lãnh, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất… thể hiện dưới các dạng phổ biến như tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, tranh chấp yêu cầu công nhận hiệu lực hợp đồng, tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

– Tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất thể hiện dưới các dạng phổ biến như tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế do người chết để lại, tranh chấp yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác, tranh chấp yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

– Các loại tranh chấp khác về đất đai như tranh chấp về chia tài sản là quyền sử dụng đất chung của vợ chồng, tranh chấp về chia tài sản là quyền sử dụng đất chung của các đồng sở hữu, tranh chấp về chia tài sản là quyền sử dụng đất chung của các thành viên sống chung trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất…

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai – Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Trường hợp đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đất đai thì tranh chấp đất đai sẽ do Ủy ban nhân dân giải quyết, cụ thể như sau:

– Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

– Tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Trường hợp đương sự có hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đất đai thì thì tranh chấp đất đai sẽ do Tòa án nhân dân giải quyết, cụ thể như sau:

– Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật về đất đai đối với những loại tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải cơ sở trước khi khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền (Tranh chấp xác định chủ thể có quyền sử dụng đất – Tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất)

– Nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự đối với những loại tranh chấp đất đai không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải cơ sở trước khi khởi kiện (Tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất)

3. Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai – Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cho các cơ quan tham mưu giải quyết. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp ban ngành để tư vấn giải quyết tranh chấp và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Trên cơ sở kết quả của cơ quan tham mưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

– Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ. Trong thời gian chuẩn bị xét xử Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp đất đai, trong trường hợp hòa giải không thành thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo để đưa vụ án ra xét xử.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 16 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!