Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/07/2019 10:10 527 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp công nợ – Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Công nợ được hiểu là các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa bên bán hàng hóa với bên mua hàng hóa hoặc giữa bên cung ứng dịch vụ với bên nhận cung ứng dịch vụ.

Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Công nợ phải thu được hiểu là các khoản nợ mà bên bán hàng hóa hoặc bên cung ứng dịch vụ đã giao hàng hóa hoặc đã thực hiện dịch vụ nhưng chưa thu tiền của bên mua hàng hóa hoặc bên nhận cung ứng dịch vụ.

Công nợ phải trả được hiểu là các khoản nợ mà bên mua hàng hóa hoặc bên nhận cung ứng dịch vụ đã nhận hàng hóa hoặc được thực hiện dịch vụ nhưng chưa trả tiền cho bên bán hàng hóa hoặc bên cung ứng dịch vụ.

Tranh chấp công nợ là tranh chấp phát sinh khi bên có nghĩa vụ (bên mua hàng hóa hoặc bên nhận cung ứng dịch vụ) vi phạm nghĩa vụ theo cam kết thỏa thuận với bên có quyền (bên bán hàng hóa hoặc bên cung ứng dịch vụ).

Tranh chấp công nợ thể hiện dưới các dạng phổ biến như không thực hiện nghĩa vụ (không trả tiền hàng, tiền dịch vụ cho bên có quyền), thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ (trả thiếu tiền hàng, tiền dịch vụ cho bên có quyền).

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp công nợ – Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Đối với tranh chấp công nợ thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà sẽ do các cơ quan có thẩm quyền khác nhau giải quyết, hiện nay tranh chấp công nợ sẽ do Trọng tài thương mại hoặc Tòa án nhân dân giải quyết, việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ căn cứ trên cơ sở quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên, cụ thể:

– Giải quyết tranh chấp công nợ bằng Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp công nợ nếu các bên có thoả thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp các bên tranh chấp công nợ đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

– Giải quyết tranh chấp công nợ bằng Tòa án nhân dân là phương thức giải quyết tranh chấp theo luật định và được tiến hành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong trường hợp các bên tranh chấp công nợ không có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Tòa án nhân dân sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án nhân dân được thực hiện bằng hoạt động tố tụng của cơ quan tài phán nhân danh quyền lực nhà nước đưa ra phán quyết để giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến công nợ.

3. Trình tự giải quyết tranh chấp công nợ – Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

– Trình tự giải quyết tranh chấp công nợ tại Tòa án nhân dân: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp công nợ nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền lập hồ sơ vụ án, xác định tư cách đương sự, xác định quan hệ tranh chấp, xác minh tình tiết khách quan, thu thập tài liệu chứng cứ. Trong thời gian chuẩn bị xét xử Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành hòa giải để các bên đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp công nợ, trong trường hợp hòa giải không thành thì Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo để đưa vụ án ra xét xử.

– Trình tự giải quyết tranh chấp công nợ tại Trọng tài thương mại: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp công nợ gửi đơn đến trung tâm trọng tài (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trung tâm trọng tài) hoặc gửi đơn cho bị đơn (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc). Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trung tâm trọng tài) hoặc gửi cho nguyên đơn và trọng tài viên bản tự bảo vệ cùng tên, địa chỉ của người mà mình chọn làm trọng tài viên (Áp dụng đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc).

Trong trường hợp các bên không có thoả thuận hoặc quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài không quy định khác sẽ tiến hành thành lập hội đồng trọng tài với thành phần hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều trọng tài viên theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không có thoả thuận về số lượng trọng tài viên thì hội đồng trọng tài bao gồm ba trọng tài viên. Theo yêu cầu của các bên thì hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp, trong trường hợp không hòa giải được thì hội đồng trọng tài tổ chức phiên họp để giải quyết tranh chấp, hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số, nếu không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn - Luật Phương Nam
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn tranh chấp công nợ tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!