Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2019 10:10 388 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Lao động

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về giao kết hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật lao động, việc giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái quy định pháp luật, đạo đức xã hội, thỏa ước lao động tập thể.

Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc phải làm, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động… và các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, tuổi tác, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ tay nghề, tình trạng sức khoẻ… và các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động, không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

2. Một số loại hợp đồng lao động cơ bản – Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật lao động thì hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, bao gồm:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng lao động mà trong đó người lao động và người sử dụng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng lao động mà trong đó người lao động và người sử dụng lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ đủ mười hai đến ba mươi sáu tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới mười hai tháng là hợp đồng lao động về một công việc có tính chất tạm thời, không mang tính thường xuyên hoặc về một công việc có thời hạn dưới mười hai tháng.

2. Hình thức, nội dung của hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật lao động, đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới mười hai tháng thì bắt buộc phải được lập thành văn bản. Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ về công việc có tính chất tạm thời, không mang tính thường xuyên và có thời hạn dưới ba tháng hoặc lao động giúp việc gia đình thì không bắt buộc phải lập thành văn bản mà các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Theo quy định của pháp luật lao động thì hợp đồng lao động phải có một số nội dung chủ yếu như thông tin của người sử dụng lao động; thông tin của người lao động; thời hạn hợp đồng lao động; công việc, địa điểm làm việc; mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác; hình thức trả lương, thời hạn trả lương; chế độ nâng bậc, chế độ nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ cho người lao động; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; những nội dung khác mà các bên xét thấy cần thiết.

Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!