Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

14/06/2019 10:10 418 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Lao động

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định của pháp luật về chế độ trợ cấp thôi việc – Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ mười hai tháng trở lên, cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

2. Quy định của pháp luật về chế độ trợ cấp mất việc – Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ mười hai tháng trở lên mà bị mất việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, tiền lương để tính trợ cấp mất việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng liền kề trước khi người lao động mất việc.

3. Thời hạn chi trả chế dộ trợ cấp thôi việc, mất việc – Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Theo quy định của pháp luật lao động thì trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá ba mươi ngày.

Trường hợp đặc biệt để kéo dài thời hạn thanh toán bao gồm người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; người lao động hoặc người sử dụng lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm; người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 5 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!