Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

28/07/2019 10:10 833 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam – Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật trong vụ án kinh tế – Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Tư vấn pháp luật trong vụ án kinh tế được hiểu là việc luật sư phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật trên cơ sở đó hướng dẫn, đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng về các vấn đề có liên quan trong vụ án kinh tế. Cụ thể:

Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn
Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn – Luật Phương Nam

– Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại.

– Tư vấn tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận. 

– Tư vấn tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty hoặc tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau.

– Tư vấn các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về trình tự, thủ tục và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải quyết vụ án kinh tế.

2. Dịch vụ tham gia tố tụng trong vụ án kinh tế – Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Tham gia tố tụng trong vụ án kinh tế được hiểu là việc luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án kinh tế. Cụ thể:

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đại diện theo ủy quyền là việc đại diện được xác lập giữa luật sư (Người đại diện) với khách hàng (Người được đại diện), luật sư sẽ thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong văn bản ủy quyền.

– Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, theo đó luật sư sẽ cùng với khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, khác với đại diện ủy quyền thì trong trường hợp này khách hàng sẽ trực tiếp tham gia tố tụng dưới sự về mặt hỗ trợ pháp lý của luật sư.

3. Dịch vụ soạn thảo giấy tờ trong vụ án kinh tế – Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư Hóc Môn – Luật Phương Nam)

Soạn thảo giấy tờ trong vụ án kinh tế được hiểu là việc luật sư giúp khách hàng soạn thảo các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình về các vấn đề có liên quan trong vụ án kinh tế. Cụ thể:

– Soạn thảo đơn khởi kiện cho nguyên đơn, đơn phản tố cho bị đơn hoặc đơn yêu cầu độc lập cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án kinh tế.

– Soạn thảo bản tự khai, bản trình bày ý kiến, bản tường trình sự việc cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án kinh tế.

– Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đơn đề nghị và các văn bản khác có liên quan đến vụ án kinh tế theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn
Luật Phương Nam – Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Dịch vụ luật sư kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!