Xuân Nam

Lĩnh vực dân sự – Văn phòng luật sư dân sự ở Hóc Môn

Văn phòng luật sư dân sự ở Hóc Môn của chúng tôi với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn chuyên tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực dân sự. […]

Văn phòng luật sư hành chính ở Hóc Môn của chúng tôi với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn chuyên tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực hành chính. […]

Văn phòng luật sư ở Hóc Môn của chúng tôi với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn ngoài lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính còn hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực khác | Văn phòng luật sư ở Hóc Môn như doanh nghiệp, thừa […]

Luật sư tham gia bảo vệ ở Hóc Môn được hiểu là việc luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một số người tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ án hành chính và vụ án dân sự nói chung bao gồm vụ […]

Dịch vụ tư vấn pháp luật ở Hóc Môn được hiểu là việc luật sư phân tích, giải thích, hướng dẫn, định hướng cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ pháp luật. 1. Vai trò của luật sư khi tư vấn pháp […]

Dịch vụ tham gia tố tụng ở Hóc Môn được hiểu là việc luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các giai đoạn tại các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. 1. Vai trò của luật sư khi tham gia […]

Ngoài tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính thì chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ pháp lý khác của luật sư ở Hóc Môn trong các lĩnh vực còn lại như doanh nghiệp, thừa kế, nhà đất… 1. Dịch vụ […]

Văn phòng luật sư ở Hóc Môn của chúng tôi với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn chuyên tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực hình sự. Luật sư ở […]

Văn phòng luật sư ở Hóc Môn của chúng tôi với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn chuyên tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực dân sự. Luật sư ở […]

Văn phòng luật sư ở Hóc Môn của chúng tôi với đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn chuyên tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực hành chính. Luật sư ở […]